Cursuri de calificare

Paznic de vanatoare

Ce este formarea profesională a adulţilor?

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi (re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Rezultate urmărite :

 • înzestrarea individului cu competenţele necesare pentru a participa mai activ în sferele vieţii sociale, la toate nivelele comunităţii, inclusiv la nivel european;
 • sporirea mobilităţii forţei de muncă;
 • sporirea şanselor de acces la locuri de muncă;
 • limitarea proportiilor şomajului de lunga durată;
 • facilitarea (re)integrării în activitate a categoriilor de forţă de muncă defavorizate;
 • creşterea nivelului investiţiilor în resurse umane;
 • dezvoltarea efectivă  a metodelor de predare şi învăţare;
 • îmbunătăţirea evaluării competenţelor  şi în sistemul nonformal şi informal;
 • sporirea eficienţei cursurilor de formare pofesională.

La finalizarea acestor cursuri se va sustine un examen de absolvire, în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai furnizorului şi din specialişti din afara furnizorului de formare.

În funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

 1. certificat de calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;
 1. certificat de absolvire, pentru cursuri şi stagii de initiere, cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, precum si pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8 .

Certificatele de calificare profesională si de absolvire poartă antetul Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale si al Ministerului Educaţiei si Cercetării si se eliberează însotite de o anexă în care se precizează competenţele profesionale dobândite, sub semnãturã, titularului, pe baza actului de identitate, de cãtre furnizorul de formare profesionalã, dupã cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situaţii excepţionale, certificatul se elibereazã unei persoane împuternicite, pe bazã de procurã autentificatã de notariat/consulat.