Învățământ postliceal

2018 – 2019

Domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică

1. Asistent medical de farmacie – 2 clase
2. Asistent medical generalist – 3 clase

Acte necesare inscrierii

  1. Cerere de înscriere – se primeşte de la Colegiu;
  2. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă;
  3. Carte de identitate – Original şi Copie simplă;
  4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – Original şi Copie simplă;
  5. Actul de studii – Original şi Copie simplă;
  6. Foaia matricolă – Original şi Copie simplă;
  7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  8. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson;
  9. Chitanţa privind plata taxei de şcolarizare;
  10. Dosar plic