Home

Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri

– Vasile Goldiş

Ne propunem crearea condiţiilor de acces la educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru tinerii şi adulţii din judeţul Arad, în vederea formării ca oameni şi profesionişti de carieră, în acord cu dimensiunea europeană a cerinţelor vieţii şi pieţei muncii.
Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

 


COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD   organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice:

  • 1 post Limba si Literatura română, profesor nivel liceal, viabilitate 4 ani, angajare pe perioadă nedeterminată
  • 1 post Medicină generală / Anatomia şi fiziologia omului – Educaţie pentru sănătate, profesor nivel postliceal, viabilitate 4 ani, angajare pe perioadă nedeterminată
  • 2 posturi Medicină generală, nivel postliceal, profesor specialităţi medicale, viabilitate 4 ani, angajare pe perioadă nedeterminată
  • 2 posturi Pregătire – instruire practică (Asistenţă medicală), nivel postliceal, viabilitate 4 ani, angajare pe perioadă nedeterminată

 

Se ataseaza:

Informatii concurs pdf.

Documente necesare pentru înscriere pdf.

 

Număr persoane vaccinate/ponderea personalului vaccinat împotriva Covid-19

Ca urmare a adresei Ministerului Educatiei nr. 429/29.10.2021 vă informăm:

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic cu funcția de bază = 19
din care vaccinat = 16
Ponderea personalului vaccinat = 84,21 %