Home

Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri

– Vasile Goldiş

Ne propunem crearea condiţiilor de acces la educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru tinerii şi adulţii din judeţul Arad, în vederea formării ca oameni şi profesionişti de carieră, în acord cu dimensiunea europeană a cerinţelor vieţii şi pieţei muncii.
Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

Contestațiile

 

se pot  depune la Centrul de examen Colegiul Particular ”Vasile Goldiș” Arad sau pe email contestatii.colegiul.particular@gmail.com  astfel:

 în 30.06.2020 în intervalul orar 16.00-20.00

și în 01.07.2020  în intervalul orar 08.00-12.00

 

Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica,după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere.

Cererea tip va fi însoțită de copia cărții de identitate.

 

 Descarcă cererea de aici.

 

Președinte,

Prof. Sirban Cosmina