Home

Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri

– Vasile Goldiş

Ne propunem crearea condiţiilor de acces la educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru tinerii şi adulţii din judeţul Arad, în vederea formării ca oameni şi profesionişti de carieră, în acord cu dimensiunea europeană a cerinţelor vieţii şi pieţei muncii.
Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

VIZUALIZARE   LUCRĂRI    SCRISE    BAC  2020

 

In perioada 7 – 8 iulie 2020 se pot transmite on-line cererile de vizualizare a lucrărilor scrise de la examenul național de bacalaureat 2020.

 

Cererile se vor depune on-line pe email cpvgarad@yahoo.com

 

Descarcă cererea aici.