Resurse Materiale

Colegiul Particular “Vasile Goldiş”Arad dispune: de 8 de săli de curs, 1 cabinet, 13 laboratoare: laborator firma de exerciţiu, laborator de informatică, laboratoare de chimie, laborator de biofizică, laboratoare de tehnică farmaceutică, laborator farmacologie, laborator de embriologie, laborator de virusologie, laborator de botanică, laborator de fiziologie şi anatomie, 3 săli de demonstraţie (nursing),  bibliotecă,  sală de gimnastică şi un teren de sport .
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, împreună cu Fundaţia Univesitară „Vasile Goldis” au pus la dispozitia şcolii laboratoare, săli de curs si de demonstraţii, cu toate dotările necesare pentru desfăşurarea unui act educaţional de calitate.
Toate sălile de curs sunt dotate cu mobilier modern,  tablă SMART, video-proiector si laptopuri care permit un demers didactic modern. Laboratoarele sunt dotate cu calculatoare  conectate la internet. Scoala dispune de 65 calculatoare cu conexiune la internet, din care 55 sunt la dispoziţia elevilor.

Sala de sport este dotată cu echipamente sportive de ultimă generaţie.

Instituţia noastră a ţinut pasul cu tehnologia şi a achiziţionat cele mai moderne echipamente. Printre acestea, tabla interactivă SMART BOARD reprezintă un mijloc ultramodern de interacţionare cu elevii, transformând spaţiul educaţional intr-un spaţiu dinamic, interactiv. Prin intermediul suprafeţei senzitive de pe tabla interactivă, orice aplicaţie aflată pe calculator poate fi activată şi controlată prin simpla atingere a tablei. Se pot crea diferite documente sau se pot deschide materiale didactice deja existente. Cu ajutorul markerelor speciale tabla interactivă stârneşte cel mai mult interesul elevilor, care au dat rapid creta la o parte pentru creionul electronic.

 Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele de documentare şi metodologia de utilizare a lor. Colegiul dispune şi de o Bibliotecă digitală –Biblioteca școlară Vodafone prin care elevii pasionaţi de lectură pot să îşi descarce titlurile preferate, direct pe telefonul mobil sau pe tabletă, printr-o simplă scanare a unui cod QR, de pe Biblioteca Digitală, sau accesând http://www.bibliotecapemobil.ro.

  În baza parteneriatului încheiat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, atât elevii, cât şi cadrele didactice ale colegiului au acces gratuit la toate serviciile Bibliotecii Universitare „Tudor Arghezi” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad.