Resurse Umane

 Conducerea Colegiului Particular „Vasile Goldiş” Arad

Prof. univ.dr. Corneliu Maior – Preşedintele Consiliului de Administraţie

Prof. Claudia Tărniceriu  – Director

Prof. Lavinia Opriș – Consilier educativ

Personalul didactic

Resursele umane au o bună pregătire profesională şi didactică, sunt implicate în diferite cursuri de perfecţionare continuă, astfel încât procesul de învăţământ să devină unul cât mai performant şi permanent preocupate de a insufla elevilor dorinţa de a obţine rezultate superioare în pregătirea lor şi de a-şi continua studiile

Colectivul profesoral  este format din personalul didactic al școlii, titular si suplinitor, cu experienţă în învăţământ, cu grade didactice şi cursuri de pregătire psihopedagogică, angajat cu norma de bază şi din cadre didactice asociate:

*  profesori;

*  medici profesori;

*  farmacişti;

*  profesori instruire practică / maiştri instructori

* tutori de practică

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

Personalul didactic auxiliar este format din: secretar, specialist resurse umane, jurist

Personalul nedidactic: agent de pază