Resurse Umane

Conducerea Colegiului Particular „Vasile Goldiş” Arad

Prof. univ.dr. Marțian Iovan – Preşedintele Consiliului de Administraţie
Prof. Claudia Tărniceriu – Director
Prof. Lavinia Opriș – Consilier educativ

Personalul didactic

Resursele umane au o bună pregătire profesională şi didactică, sunt implicate în diferite cursuri de perfecţionare continuă, astfel încât procesul de învăţământ să devină unul cât mai performant şi permanent preocupate de a insufla elevilor dorinţa de a obţine rezultate superioare în pregătirea lor şi de a-şi continua studiile

Colectivul profesoral este format din cadre didactice, titulare sau suplinitoare, cu experienţă în învăţământ, cu grade didactice şi cursuri de pregătire psihopedagogică, angajate cu norma de bază şi din cadre didactice asociate:

* profesori;

* medici profesori;

* farmacişti;

* profesori instruire practică / maiştri instructori

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

Personalul didactic auxiliar cuprinde: secretare, contabil şef, jurist, referent resurse umane, casier,

Personalul nedidactic: agent de pază, îngrijitor clădiri