Asistent medical de farmacie

Durata cursurilor este de 3 ani.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul Colegiul Particular “Vasile Goldiş” în sălile de curs,  şi laboratoarele de specialitate (de chimie, de biofizică, de tehnică farmaceutică, de farmacologie,  de embriologie, de virusologie, de botanică şi anatomie şi informatică).

Instruirea practică se desfăşoară în farmaciile din municipiul Arad pe baza contractelor încheiate între acestea şi Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din Arad.