Asistent medical generalist

Durata cursurilor pentru specializarea asistent medical generalist este de 3 ani.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul Colegiului din Arad, strada Feleacului nr.1, în sălile de curs, laboratoarele de specialitate, în sălile de demonstraţii (nursing), în laboratorul de informatică şi biblioteca dotată cu cărţi de specialitate.

Instruirea practică se desfăşoară în cadrul secţiilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, la Centrul de ingrijire a persoanelor vârstnice Arad, pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii. În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de maiştri instructori-asistenţi medicali, sub supravegherea asistentelor şefe din fiecare secţie.