PARTENERIAT ECOLOGIC AL COLEGIULUI PARTICULAR ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Recent Colegiul Particular ”Vasile Goldiș” din Arad, instituție acreditată din sistemul național de învățământ preuniversitar, a încheiat un parteneriat cu administrația R.N.P.Parcul Național Lunca Mureșului R.A.

Actualitatea unui astfel de parteneriat constă în sinergia între imperativele educaționale și ecologice ale perioadei, când eforturile U.E. de implementare a ”Pactului verde european” au ca scop realizarea neutralității climatice până în anul 2050.

Parcul Natural Lunca Mureșului, cu o suprafață de peste 17.400 ha, este o arie protejată, catalogată în anul 2006 ca sit RAMSAR, înscriindu-se în zonele umede de importanță mondială, iar din anul 2007 este inclus și în rețeaua NATURA 2000 ca arie de protecție specială avifaunistică.

”Încălzirea globală și schimbările climatice, declinul biodiversității, apocalipsa insectelor -minunați polenizatori naturali, agresiunea pesticidelor în agricultura convențională, ignorarea valorii de întrebuințare indirecte a pădurilor prin servicii ecosistemice, constituie subiecte majore în educația ecologică oferită elevilor Colegiului. De aceea ne-am propus un parteneriat durabil, cu acțiuni variate atât în aria protejată, cât și în sălile de clasă și organizarea în viitor a unei Școli de vară” susțin prof. Claudia Tărniceriu -director Colegiu și Prof.univ.dr.Corneliu Maior -Președintele Consiliului Științific al P.M.Lunca Mureșului