Viziunea si misiunea

Viziunea şcolii

„Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă,ci mai vârtos
aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri”.
( Vasile Goldiş )

Viziunea şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare educaţională, ţinând seama de particularităţi şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.
Ne propunem crearea condiţiilor de acces la educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru tinerii şi adulţii din judeţul Arad, în vederea formării ca oameni şi profesionişti de carieră, în acord cu dimensiunea europeană a cerinţelor vieţii şi pieţei muncii.
Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.

Misiunea şcolii

Misiunea şcolii noastre este formarea absolventului capabil să se adapteze exigenţelor în schimbare ale pieţei, absolvent cu spirit de creativitate, bine pregătit profesional în domeniul serviciilor.
Şcoala noastră este locul unde fiecare elev poate învăţa să lucreze atât individual, cât şi în echipă în scopul dezvoltării capacităţilor sale intelectuale, morale şi civice la un nivel care să-i permită reuşita într-o societate concurenţială. În acest scop, noi promovăm o învăţare centrată pe elev, optimizând actul educaţional prin tilizarea unor metode interactive de predare-învăţare-evaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.