ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

A. Cursuri de zi (clasa a IX-a)

Filieră tehnologică:

 • Profil Servicii –Tehnician în activităţi economice – 1 clasă

Filiera teoretică:

 • Profil Umanist, Filologie – 1 clase

Inscrierile in clasa a IX-a se fac prin repartizare computerizată și la sediul școlii pentru locurile neocupate

B. Frecvenţă redusă (clasa a IX-a)

Filiera teoretică:

 • Profil Umanist, Filologie – 1 clasă

C. Seral (clasa a IX-a şi clasa a XI-a )

Filieră tehnologică:

 • Profil Servicii – Tehnician în activităţi economice

Inscrierile la Frecvență redusă și Seral se fac la sediul școlii.

Înscrierea preliminară se poate realiza on-line prin întocmirea Formularului de înscriere postat pe site-ul colegiului (www.cpvg.ro). Înscrierea se consideră realizată după depunerea documentelor de înscriere la sediul școlii

Informaţii suplimentare – telefon 0257 256394

 

Competenţe Tehnician în activităţi economice

Oferta educaţională a şcolii are la bază Standardele de pregătire profesională (SPP) specifice domeniilor şi calificărilor profesionale şi este adaptată la cerinţele de pe piaţa muncii, manifestate de agenţii economici.

Această calificare ţi se potriveşte dacă eşti interesat să:

 • organizezi contabilitatea unei firme
 • întocmeşti situaţii financiare şi statistice
 • utilizezi în mod adecvat bilanţul unei firme
 • identifici cele mai bune surse de finanţare pentru companie
 • stăpâneşti strategiile specifice marketingului afacerii
 • fii un bun negociator în afaceri
Calificarea Tehnician în activităţi economice permite absolvenţilor să se încadreze în posturile de: contabil, referent, agent comercial, agent financiar, agent de asigurări, agent fiscal, statistician, agent de schimb, casier, pontator, facturist, funcţionar economic, amanetar, operator devize, administrator financiar, operator ghişeu birouri de schimb şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în funcţie de decizia angajatorului.
(Standard de pregătire profesională–Anexa nr.4 la OMENCS nr.4121/13.06.2016

Liceu -seral

Colegiul nostru oferă absolvenţilor de şcoală profesională (3 ani), indiferent de calificarea obţinută, cu vârsta de cel puţin 18 ani, posibilitatea de a-şi continua studiile în cadrul clasei a XI-a de învăţământ liceal – seral.

La finalul studiilor liceale, absolvenţii vor dobândi calificarea de nivel 4, Tehnician în activităţi economice şi, de asemenea, vor putea susţine examenul de bacalaureat.

Avantaje

 • durata studiilor este de 2 ani şi jumătate (5 semestre)
 • orele de curs se desfăşoară începînd cu ora 15, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus (20 -22 ore/săptămână)
 • număr mare de ore destinate pregătirii teoretice și practice de specialitate -dobândirea unei  calificări profesionale în concordanţă  cu cele solicitate de piaţa muncii
 • obţinerea unui certificat de calificare  profesională cu care absolvenţii se vor putea angaja în România sau în Uniunea Europeana
 • perspectiva obţinerii unui loc de muncă imediat deoarece calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii

Acte necesare pentru inscriere

 1. Cerere de înscriere – se primeşte de la Colegiu;
 2. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă;
 3. Carte de identitate – Original şi Copie simplă;
 4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – Original şi Copie simplă;
 5. Actul de studii – Original şi Copie simplă;
 6. Foaia matricolă – Original şi Copie simplă;
 7. Fişa galbenă SAU Adeverință in care sa fie precizate motivele pentru care nu a participat la evaluarea națională ( corigent, neincheiat etc). -pentru clasa a IX-a, cursuri de zi;
 8. Adeverinţă medicală de la medicul de familie (boli în evidenţă, vaccinuri);
 9. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson;
 10. Chitanţa privind plata taxei de şcolarizare;
 11. Dosar plic

Informaţii suplimentare –  telefon 0257 256394