Învățământ postliceal

Domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică

1. Asistent medical de farmacie – 1 clasă
2. Asistent medical generalist – 3 clase

Acte necesare inscrierii

  1. Cerere de înscriere – se primeşte de la Colegiu;
  2. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă;
  3. Carte de identitate – Original şi Copie simplă;
  4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – Original şi Copie simplă;
  5. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
  6. Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
  7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
  8. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev si ecuson;
  9. Chitanța privind plata taxei de școlarizare
  10. Dosar plic