Acte necesare inscrierii

1. Cerere tip – se primeşte de la Colegiu;
2. Certificat de naştere – Copie legalizată;
3. Carte de identitate – Copie simplă;
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – Copie simplă;
5. Diplomă de bacalaureat în original sau certificat de absolvire 12 clase
în original;
6. Foaia matricolă în original;
7. Adeverinţă medicală (apt pentru şcoală);
8. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson;
9. Chitanţa privind plata taxei de şcolarizare;
10. Dosar plic.