Asistent medical de farmacie

Durata cursurilor este de 3 ani.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul Colegiului Particular “Vasile Goldiş” în săli de curs  şi laboratoare de specialitate.

Instruirea practică se desfăşoară în farmaciile din municipiul Arad pe baza contractelor încheiate între acestea şi Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din Arad.