Asistent medical generalist

Durata cursurilor pentru specializarea asistent medical generalist este de 3 ani.

Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul Colegiului din Arad, strada Feleacului nr.1, în sălile de curs, laboratoarele de specialitate, în sălile de demonstraţii (nursing), în laboratorul de informatică şi biblioteca dotată cu cărţi de specialitate.

Instruirea practică se desfăşoară în cadrul secţiilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, la Centrul de ingrijire a persoanelor vârstnice Arad, pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii. În spital elevii sunt repartizaţi pe secţii, sunt îndrumaţi și supravegheați atât de profesorii de instruire practică/maiştri instructori, cât și de asistenții medicali-tutori de practică din cadrul spitalului.