Graficul admiterii in invatamantul profesional de 3 ani

 

ETAPA I.

15 –18 iunie 2015 înscrierea candidaţilor

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție

26 iunie 2015 afişarea listei candidaţilor înscrişi
3 iulie 2015 afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi
6 – 10 iulie 2015 depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Particular „Vasile Goldis” Arad
13 iulie 2015 afişarea rezultatelor finale

ETAPA II.

20 –21 august 2015 înscrierea candidaţilor
2 septembrie 2015 afişarea listei candidaţilor înscrişi
2 septembrie 2015 afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi
2 septembrie 2015 depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Particular „Vasile Goldis” Arad
2 septembrie 2015 afişarea rezultatelor finale

ETAPA III.

3 –4 septembrie 2015 înscrierea candidaţilor care nu au participat la nicio repartizare sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
8 septembrie 2015 afişarea listei candidaţilor înscrişi