Concept

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă de predare inovatoare, orientată spre practică, este o metodă interactivă de învăţare care asigură condiţii pentru aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea lor profesională. Această metodă de predare-învăţare este specifică unităţilor de învăţământ cu filiera tehnologică, profil servicii.

In centrul activităţii unei firme de exercitiu nu stă rezultatul economic, ci situaţiile posibile prin care elevii pot învăţa ceva, aducerea elevilor în situaţia de a putea aprecia situaţii economice, de a elabora soluţii creative şi de a pune în practică aceste soluţii.

Instruirea în firma de exerciţiu oferă elevului compeţente în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: “Să ştie ce să facă şi să ştie cum să facă”. În firma de exerciţiu sunt exersate tranzacţiile economice existente în firmele reale, fiecare firmă de exerciţiu fiind structurată în conformitate cu situaţia din practică, în funcţie de obiectul de activitate, în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar, contabilitate etc. Se urmăreşte rotirea elevilor la toate departamentele pentru cunoaşterea întregului sistem informaţional.

Activitatea firmelor de exerciţiu se desfasoară conform legislaţiei în vigoare pentru firmele reale. Elevii se comportă ca şefi sau angajati responsabili şi îşi educă şi formează spiritul de întreprinzător. Decizia şi acţiunea aparţine elevilor. Elevii sunt oameni de afaceri pe o piaţă virtuală.
Scopul firmei de exerciţiu este ca elevii să dobândească competenţe care să le permită să-şi descopere afinităţi faţă de un anumit loc de muncă, să se realizeze cu succes pe piaţa muncii, după terminarea liceului. Prin aceasta metodă interactivă de predare-învăţare, specifică liceelor cu profil servicii, şcoala face educaţie antreprenorială şi pregăteşte elevii pentru ceea ce va urma după terminarea liceului. 

Competenţele cheie dezvoltate prin acest concept didactic sunt următoarele:

  • abilităţi antreprenoriale
  • deprinderi de lucru în echipă
  • capacitate de conducere
  • autonomie de lucru
  • luarea de decizii şi asumarea răspunderii