Conferinta “Medicina ca vocatie”

Colegiul Particular ,,Vasile Goldiş” a fost parternerul Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad şi al Arhierpiscopiei Aradului în organizarea conferinţei ,,Medicina ca vocaţie”, desfăşurată în data de 23 martie 2016, în aula Facultăţii de Medicină a U.V.V.G. Arad. Manifestarea cultural- spirituală a fost susţinută de Prof. univ. dr. Dan Cioată, medic chirurg cardiolog, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi cardiovasculari din ţară. Prin ceea ce face, cunoscutul cardiolog propune un alt mod de a vedea şi practica medicina. În existenţa sa medicina şi credinţa, ştiinţa şi spiritualitatea sunt împreună.
Conferinţa – în cadrul căreia s-a evidenţiat conceptul de medicină creştină şi importanţa vocaţiei pentru cel care se dedică slujirii sănătăţii oamenilor – a fost urmată de un dialog cu cei prezenţi, între care elevi şi cadre didactice ale Colegiului Particular şi a fost recepţionată cu mult interes.